Разлози за развод

Ако развод уз обострану сагласност није могућ, можете размотрити једнострано покретање поступка развода због непоправљивог нарушавања брака. Брак је непоправљиво нарушен када је наставак заједничког живота супружника и његов наставак због тог поремећаја постао разумно немогућ. Конкретне чињенице које указују на непоправљиви поремећај брака могу бити, на пример, прељуба или не живе више заједно у брачном дому.

Law & More B.V.