Општи услови

1. Law & More B.V., основана у Eindhoven, Холандија (у даљем тексту „Law & More”) Је друштво са ограниченом одговорношћу, основано према холандском закону са циљем да се бави правном професијом.

2. Ови општи услови се примењују на све задатке клијента, осим ако је другачије писмено договорено пре закључења задатка. Примена општих услова куповине или других општих услова које користи клијент изричито је искључена.

3. Све задатке клијента искључиво ће прихватити и извршити Law & More. Примена члана 7: 407 став 2 Холандског грађанског законика изричито је искључена.

4. Law & More извршава задатке у складу са правилима понашања холандске адвокатске коморе и у складу са овим правилима се обавезује да неће открити било какве информације које је дао клијент у вези са задатком.

5. Ако је у вези са задацима који су им додељени Law & More треће стране морају бити укључене, Law & More унапред ће се консултовати са клијентом Law & More није одговоран за недостатке било које врсте ових трећих лица и има право да прихвати, без претходног писменог саветовања и у име клијента, могуће ограничење одговорности од стране трећих лица ангажованих од стране Law & More.

6. Свака одговорност је ограничена на износ који ће бити плаћен у том конкретном случају у оквиру осигурања професионалне одговорности Law & More, увећан за одбитни вишак по овом осигурању. Када се из било ког разлога не изврши плаћање у оквиру осигурања професионалне одговорности, свака одговорност је ограничена на износ од 5,000.00 €. На захтев, Law & More могу пружити информације о (покрићу под) осигурању професионалне одговорности како их је закључило Law & More. Клијент обештећује Law & More и држи Law & More безопасан за потраживања трећих лица у вези са преносом.

7. За извршавање задатка, клијент дугује Law & More накнада (плус ПДВ) Накнада се израчунава на основу броја радних сати помножених са важећом сатницом. Law & More задржава право да повремено прилагођава своје сатнице.

8. Приговори на износ фактуре морају се писмено мотивисати и доставити на њих Law & More у року од 30 дана од датума фактуре, уколико се фактура прихвати дефинитивно и без протеста.

9. Law & More подлеже холандском Закону о прању новца и финансирању тероризма (Ввфт). Ако задатак спада у обим Ввфт-а, Law & More ће обавити дубинску истрагу клијента. Ако се догоди (намеравана) необична трансакција у контексту Ввфт-а, тада Law & More дужан је да то пријави холандској јединици за финансијску обавештајну службу. Такви извештаји се не откривају клијенту.

10. Холандски закон се примењује на однос између Law & More и клијента.

11. У случају спора, холандски суд у Оост-Брабанту биће надлежан, под разумевањем тога Law & More остаје право да поднесе спорове суду који би био надлежан уколико овај избор форума не би био извршен.

12. Свако право клијента да тражи захтев против Law & More, престаће у сваком случају у року од једне године од дана када је клијент сазнао или је могао разумно знати за постојање ових права.

13. Рачуни рачуна Law & More биће послато клијенту е-поштом или обичном поштом, а плаћање мора да се изврши у року од 14 дана од датума фактуре, уколико се не изврши који је клијент законски неиспуњен и обавезан је да плаћа затезну камату од 1% месечно, без икаквог званичног обавештења . За посао који обавља Law & More, привремена плаћања се могу фактурирати у било које вријеме. Law & More има право да захтева плаћање аванса. Ако клијент не плати фактурисане износе правовремено, Law & More има право да одмах обустави свој рад, без обавезе да плати штету насталу због тога.

Да ли желите да знате шта Law & More могу учинити за вас као адвокатска канцеларија у Eindhoven Amsterdam?
Затим нас контактирајте телефоном +31 40 369 06 80 или пошаљите е-маил на:
господин. Том Меевис, адвокат Law & More - том.меевис@лавандморе.нл
господин. Маким Ходак, адвокат на & Море - маким.ходак@лавандморе.нл

Law & More