одрицање

Информације пружене на Law & More B.V. веб локација је искључиво намењена да служи као општа информација. Из ових података се не могу извести никаква права. Law & More B.V. не може се задржати и не одговара за било какву штету која произилази из или као резултат било каквих непотпуних и / или нетачних информација даних на веб локацији. Информације послате на Law & More B.V. путем е-маила или контакт обрасца на веб локацији Law & More B.V. није сигуран и неће се сматрати поверљивим.

Law & More B.V.