Шта је неизвршиви уговор

Неизвршљиви уговор је писмени или усмени споразум који неће извршити суд. Постоји много различитих разлога због којих суд можда неће извршити уговор. Уговори могу бити неизвршљиви због свог предмета, јер је једна страна споразума неправедно искористила предност друге стране или зато што нема довољно доказа о споразуму.

Law & More B.V.