Јавно и опште доступно објављивање регистрације

(у складу са чланом 35б (1) Правилника о правној професији)

 

Том Меевис

Том Меевис је регистровао следећа правна подручја у регистар правних подручја холандске адвокатске коморе:

Закон о привредним друштвима
Лично и породично право
Кривично право
Закон о запошљавању

Према стандардима холандске адвокатске коморе, регистрација га обавезује да добије десет кредита годишње за обуку у свакој од регистрованих правних области.

 

Маким Ходак

Маким Ходак је регистровао следећа правна подручја у регистар правних подручја холандске адвокатске коморе:

Закон о привредним друштвима

Према стандардима холандске адвокатске коморе, регистрација га обавезује да добије десет кредита годишње за обуку у свакој од регистрованих правних области.

удео