Послодавци треба да обрате пажњу на околности под којима ...

Послодавци треба да обрате пажњу на околности под којима желе да отпусте запосленог. То још једном доказује и пресуда окружног суда у Асену. Болница је морала да исплати свом запосленом (фармацеуту) прелазну накнаду од 45,000 евра и правичну накнаду од 125,000 евра пошто није постојао разуман основ за раскид уговора о раду. У болници су тврдили да је фармацеут био нефункционалан, што се испоставило да није тако. Уговор је, међутим, ипак раскинут, са додељеним бенефицијама као резултатом. Разлог за то је што је у међувремену дошло до прекида радног односа, што се у потпуности приписује послодавцу.

10-02-2017

Law & More