Испоручилац није запослени

„Курир бицикла Деливероо Ситсе Ферванда (20) је самостални предузетник, а не запослени“, пресуда је суда у Amsterdam. Уговор који је закључен између достављача и Деливероо-а не сматра се уговором о раду – и самим тим достављач није запослени у достављачу. Према речима судије, јасно је да је уговор био замишљен као уговор о самозапошљавању. Такође на основу начина рада јасно је да у овом случају нема плаћеног запослења.

Law & More