Шта је препоручено писмо

Препоручено писмо је писмо које се евидентира и прати током целог времена у систему поште и захтева да поштар прибави потпис да би га доставио. Многи уговори, попут полиса осигурања и правних докумената, прецизирају да обавештење мора бити у облику препорученог писма. Региструјући писмо, пошиљалац има правни документ који указује на то да је обавештење достављено.

удео