Шта је адвокат сарадник

Адвокат сарадник је правник и запосленик у адвокатској канцеларији који нема власнички интерес као партнер.

удео