Које су различите врсте закона

Иако постоји много различитих врста закона које се могу проучавати и разматрати, често их је најлакше групирати у две основне категорије: јавни закони и приватни закони. Јавни закони су закони које је утврдила влада ради бољег организовања и регулисања понашања грађана, што често укључује кривичне законе и уставне законе. Приватни закони су они који су успостављени да би помогли у регулисању пословних и приватних споразума између појединаца, обично укључујући и деликтно и имовинско право. Будући да је закон тако широко начело, закон је подељен у пет области права; уставно право, управно право, кривично право, грађанско право и међународно право.

удео