Без развода

Развод без грешке је развод брака при којем за прекид брака није потребно показивање неправде од било које стране. Закони који предвиђају развод без кривње дозвољавају породичном суду да одобри развод као одговор на молбу било које стране у браку, а да подносилац захтева не захтева доказивање да је окривљени прекршио брачни уговор. Најчешћи разлог због којег се разводе без кривње су непомирљиве разлике или сукоб личности, што значи да пар није успео да реши своје разлике.

Law & More B.V.