Шта је посао

Посао је друга реч за компанију. Предузеће обавља комерцијалне активности чији је циљ остваривање добити остварене продајом и пружањем добара или услуга.

Law & More B.V.