одрицање

Информације пружене на Law & More Веб локација БВ-а искључиво служи као општа информација. Из ових података не могу се извући никаква права. Law & More БВ се не може задржавати и не сноси одговорност за штету која настане или је резултат било каквих непотпуних и / или нетачних информација на веб локацији. Информације су послате на Law & More БВ путем е-маила или контакт форме на веб локацији компаније Law & More БВ није безбедан и неће се сматрати поверљивим.