Пренос предузећа

Пренос предузећа

Ако планирате да пребаците компанију на неког другог или да преузмете туђу компанију, можда се питате да ли се ово преузимање односи и на особље. У зависности од разлога због којег је предузеће преузето и како се спроводи преузимање, ово може, а не мора бити пожељно. На пример, да ли део компаније преузима компанија која има мало искуства са таквим пословним активностима? У том случају би могло бити у реду да преузмете специјализоване запослене и омогућите им да наставе са својим уобичајеним активностима. С друге стране, постоји ли спајање две сличне компаније ради уштеде трошкова? Тада одређени запослени могу бити мање пожељни, јер су нека радна места већ попуњена, а такође се могу остварити значајне уштеде на трошковима рада. Да ли запослене треба преузети, зависи од применљивости прописа о „преносу предузећа“. У овом чланку објашњавамо када је то случај и које су последице.

Пренос предузећа

Када постоји пренос обавезе?

Када се преузме обавеза следи из Одељка 7: 662 Холандског грађанског законика. Овај одељак наводи да мора постојати пренос као резултат споразума, спајања или поделе економске јединице која задржава своје идентитет. Економска јединица је „група организованих ресурса, посвећених обављању економске активности, без обзира да ли је та активност централна или помоћна“. Будући да се преузимања у пракси обављају на најразличитије начине, ова законска дефиниција не нуди јасне смернице. Његово тумачење стога снажно зависи од околности случаја.

Судије су генерално прилично широке у тумачењу преноса обавеза, јер наш правни систем придаје велику важност заштити запослених. На основу постојеће судске праксе, стога се може закључити да је последња фраза „економски субјект који задржава свој идентитет“ најважнија. То се обично односи на трајно преузимање дела компаније и повезане имовине, трговачких имена, администрације и, наравно, особља. Ако се ради само о појединачном аспекту, обично се не преузима обавеза, осим ако је тај аспект одлучујући за идентитет предузећа.

Укратко, обично постоји пренос предузећа чим преузимање укључује комплетан део предузећа са циљем обављања економске активности, који се такође одликује сопственим идентитетом који се задржава након преузимања. Према томе, пренос (дела а) посла са привременим карактером ускоро представља пренос предузећа. Случај у којем изричито не постоји пренос предузећа је спајање акција. У таквом случају запослени остају у служби исте компаније јер постоји само промена у идентитету акционара.

Последице преноса предузетништва

Ако дође до преноса предузећа, у принципу се цело особље које чини део економске активности премешта под условима уговора о раду и колективног уговора на снази са претходним послодавцем. Стога није потребно закључивати нови уговор о раду. Ово се односи и на то да странке нису упознате са применом преноса обавеза и за запослене за које прималац преноса није био упознат у време преузимања. Нови послодавац не сме отпустити запослене због преноса предузећа. Такође, претходни послодавац још једну годину одговара заједно са новим послодавцем за испуњавање обавеза из уговора о раду насталих пре преноса предузећа.

Нису сви услови запослења пренети на новог послодавца. Пензијски систем је изузетак од овога. То значи да послодавац може применити исти пензиони систем на нове запослене као и на своје садашње запослене ако се то пријави на време за премештај. Ове последице се односе на све запослене код којих је компанија која врши пренос у тренутку преноса. Ово се односи и на запослене који су неспособни за посао, болесни или имају привремени уговор. Ако запослени не жели да пређе са предузећем, може изричито да изјави да жели да откаже уговор о раду. Могуће је преговарати о условима запошљавања након преноса предузећа. Међутим, стари услови запошљавања морају се прво пренети на новог послодавца пре него што је то могуће.

Овај чланак описује да се законска дефиниција преноса предузећа у пракси испуњава врло брзо и да то има велике последице у вези са обавезама према запосленима у предузећу. Пренос предузећа је наиме случај када економску јединицу предузећа преузме неко друго лице на привремени период, при чему се идентитет делатности чува. Као резултат уредбе о преносу предузећа, особа која преузима мора да запосли запослене у (делу) пренете компаније под условима запослења који су се већ односили на њих. Новом послодавцу стога није дозвољено да отпусти запослене због преноса предузећа. Да ли желите да сазнате више о преносу обавезе и да ли се ово правило примењује у вашим специфичним околностима? Онда се обратите Law & More. Наши правници су специјализовани за корпоративно право и радно право и са задовољством ће вам помоћи!

Law & More