Разлика између контролера и процесора

Општа уредба о заштити података (ГДПР) већ је на снази већ неколико месеци. Међутим, још увек постоји неизвесност око значења одређених појмова у ГДПР-у. На пример, свима није јасно која је разлика између контролера и процесора, док су ово основни концепти ГДПР-а. Према ГДПР-у, контролор је (правни) субјект или организација који одређује сврху и начине обраде личних података. Стога контролор утврђује зашто се лични подаци обрађују. Поред тога, контролер у принципу одређује којим се средствима врши обрада података. У пракси, страна која стварно контролише обраду података је контролор. Према ГДПР-у, обрађивач је засебно (правно) лице или организација која обрађује личне податке у име и под одговорностима контролора. За процесора је важно утврдити да ли се обрада личних података врши у корист самог себе или у корист контролера. Понекад може бити загонетка да се утврди ко је контролер, а ко процесор. На крају, најбоље је одговорити на следеће питање: ко има крајњу контролу над сврхом и средствима за обраду података?

удео