Разлика између контролера и процесора

Општа уредба о заштити података (ГДПР) већ је на снази већ неколико месеци. Међутим, још увек постоји неизвесност у погледу значења одређених појмова у ГДПР-у. На пример, свима није јасно која је разлика између контролера и процесора, док су то основни концепти ГДПР-а. Према ГДПР-у, контролор је (правно) лице или организација која одређује сврху и начин обраде личних података. Стога контролор одређује зашто се лични подаци обрађују. Поред тога, контролор у принципу одређује којим средствима се врши обрада података. У пракси је странка која заправо контролише обраду података контролор.

Општа регулатива о заштити података (ГДПР)

Према ГДПР-у, обрађивач је засебно (правно) лице или организација која обрађује личне податке у име и под одговорношћу контролора. За обрађивача је важно да утврди да ли се обрада личних података врши у своју корист или у корист управљача. Понекад може бити загонетка да се утврди ко је контролор, а ко процесор. На крају, најбоље је одговорити на следеће питање: ко има крајњу контролу над сврхом и средствима обраде података?

Law & More