У Холандији се велики значај придаје праву радника на штрајк ...

У Холандији се велики значај придаје радничком праву на штрајк. Холандски послодавци морају толерисати штрајкове, укључујући негативне последице које то може имати за њих, све док се поштују „правила игре“. Како би осигурао да запослени не буду одвраћени од коришћења овог права, холандски централни апелациони одбор пресудио је да штрајк не би требало да утиче на висину накнаде за незапослене. То значи да штрајк више не би требало негативно да утиче на дневну плату запосленог, на основу које се израчунава накнада за незапослене.

11-04-2017

удео