Промене минималне зараде у Недерланду од 1. јула 2017

Старост запосленог

У Холандији минимална зарада зависи од старости запосленог. Законска правила о минималној заради могу се годишње разликовати. На пример, од 1. јула 2017. минимална зарада сада износи 1.565,40 € месечно за запослене особе старије од 22 године.

2017-05-30

Law & More