Одговорност акционара у Холандији - Слика

Одговорност акционара у Холандији

Одговорност директора компаније у Холандији увек је тема која се много расправља. Много мање се говори о одговорности акционара. Ипак, дешава се да акционари могу бити одговорни за своје поступке у оквиру компаније према холандском закону. Када акционар може бити одговоран за своје поступке, то се односи на личну одговорност, која може имати велике последице по лични живот акционара. Стога је важно бити свјесни ризика који се односе на одговорност акционара. Различите ситуације у којима може наступити одговорност акционара у Холандији биће дискутоване у овом чланку.

1. Обавезе акционара

Акционар поседује акције правног лица. Према холандском грађанском законику, правно лице је једнако физичкој особи када је реч о имовинским правима. То значи да правно лице може имати иста права и обавезе као физичко лице и стога може обављати правне радње, попут прибављања имовине, закључивања уговора или подношења тужбе. С обзиром да правно лице постоји само на папиру, правно лице мора заступати физичко лице, директор (и). Иако је правно лице у принципу одговорно за штету насталу својим радњама, директори могу у неким случајевима бити одгођени и на основу одговорности директора. Међутим, ово поставља питање да ли акционар може бити одговоран за своје поступке у вези са правним лицем. Да би се утврдила одговорност акционара, потребно је утврдити обавезе акционара. Можемо разликовати три врсте специфичних обавеза за акционаре: правне обавезе, обавезе које произилазе из акта о оснивању и обавезе које произилазе из споразума акционара.

Одговорност акционара

1.1 Обавезе акционара које произилазе из закона

Према холандском грађанском законику, акционари имају једну важну обавезу: обавезу плаћања компаније за дионице које стекну. Та обавеза произилази из члана 2: 191 Холандског грађанског законика и једина је изричита обавеза акционара која произилази из закона. Међутим, према члану 2: 191 Холандског грађанског законика могуће је у оснивачким актима прописати да акције не морају бити у потпуности плаћене одмах:

При упису за акцију, њихов номинални износ мора бити уплаћен компанији. Могуће је одредити да се номинални износ, или део номиналног износа, мора уплатити тек након одређеног времена или након што компанија позове на исплату. 

Међутим, ако је таква одредба уграђена у оснивачке акте, постоји одредба која штити трећа лица у случају банкрота. Ако предузеће оде у стечај и ако акционари не у потпуности уплате акционари, било због одређеног случаја акта о оснивању предузећа, именовани кустос дужан је од акционара захтевати потпуну исплату свих акција. То произлази из члана 2: 193 Холандског грађанског законика:

Кустос компаније овлашћен је да позове и наплати сва обавезна плаћања која још нису извршена у вези са акцијама. Та моћ постоји без обзира на то шта је у вези с тим основама одређено статутом или је одређено у складу са чланом 2: 191 Холандског грађанског законика.

Законске обавезе да акционари у потпуности плате за акције које захтевају имплицирају да су акционари у начелу одговорни само за износ преузетих акција. Они не могу бити одговорни за поступке компаније. Ово такође произилази из члана 2:64 Холандског грађанског законика и члана 2: 175 Грађанског законика Холандије:

Акционар није лично одговоран за оно што се изврши у име компаније и није дужан да доприноси губицима компаније више од онога што је платио или још увек мора да плати својим акцијама.

1.2 Обавезе акционара које произилазе из акта о оснивању

Као што је горе објашњено, акционари имају само једну изричиту законску обавезу: да плате своје акције. Међутим, поред ове законске обавезе, акционарске обавезе могу се утврдити и статутима. Ово је према члану 2: 192, став 1 Холандског грађанског законика:

Оснивачки акт може, у односу на све акције или акције одређене врсте:

  1. одредити да су одређене обавезе, које треба да се извршавају према компанији, према трећим лицима или међусобно између акционара, повезане у акционарству;
  2. додавање захтева за акционаре;
  3. утврди да је акционар, у ситуацијама наведеним у статутима, дужан да пренесе своје акције или његов део или да понуди понуду за такав пренос акција.

Према овом члану, оснивачки акт може одредити да акционар може лично бити одговоран за дугове предузећа. Такође, могу се утврдити услови за финансирање предузећа. Такве одредбе проширују одговорност акционара. Међутим, одредбе попут ове не могу се одредити против воље акционара. Они се могу одредити само кад се акционари слажу са одредбама. То произлази из члана 2: 192, став 1 Холандског грађанског законика:

Обавеза или захтев из претходне реченице под (а), (б) или (ц), акционар се не може наметнути против његове воље, чак ни под условом или временским уговором.

Да би се утврдиле додатне обавезе за акционаре у статуту оснивања, скупштинска одлука мора донети одлуку акционара. Ако акционар гласа против утврђивања додатних обавеза или захтева за акционаре у статутима, он не може бити одговоран у погледу ових обавеза или захтева.

1.3 Обавезе акционара које произилазе из споразума акционара

Акционари имају могућност саставити уговор са акционарима. Уговор између акционара закључује се са акционарима и садржи додатна права и обавезе за акционаре. Споразум акционара односи се само на акционаре, не утиче на трећа лица. Ако се акционар не придржава споразума акционара, може бити одговоран за штету насталу услед овог непоштовања. Ова одговорност ће се заснивати на непоштовању споразума, који произилази из члана 6:74 Холандског грађанског законика. Међутим, ако постоји једини акционар који држи све акције предузећа, наравно да није неопходно саставити акционарски уговор.

2. Одговорност за незаконите радње

Поред ових специфичних обавеза за акционаре, одговорност приликом незаконитих радњи такође се мора узети у обзир при утврђивању одговорности акционара. Свако је дужан да поступа у складу са законом. Када особа поступа незаконито, може бити одгођена на основу члана 6: 162 Холандског грађанског законика. Акционар има обавезу да поступа законито према повериоцима, инвеститорима, добављачима и другим трећим лицима. Ако акционар делује незаконито, може бити одговоран за ову радњу. Када акционар поступи на такав начин да се против њега може поднети озбиљна оптужба, противправно поступање може бити прихваћено. Пример незаконите радње акционара може бити исплата добити док је очигледно да предузеће након ове исплате више не може да исплаћује повериоце.

Поред тога, незаконито поступање акционара понекад може произићи из продаје акција трећим лицима. Очекује се да ће акционар у одређеној мери започети истрагу о особи или компанији којој жели да прода своје акције. Ако таква истрага покаже да компанија чији акционар поседује акције вероватно неће моћи да испуни своје обавезе после преноса акција, очекује се да акционар узме у обзир интересе повериоца. То имплицира да акционар може под одређеним околностима бити лично одговоран када пренесе своје акције трећој особи и тај пренос резултира тиме да компанија не буде у могућности да плати својим повериоцима.

3. Одговорност креатора политике

И на крају, одговорност акционара може настати када акционар делује као креатор политике. У принципу, директори имају задатак да воде нормалан ток догађаја унутар компаније. То није задатак акционара. Међутим, акционари имају могућност да дају упутства директорима. Ова могућност мора бити укључена у оснивачке акте. Према члану 2: 239, став 4 Холандског грађанског законика, директори морају да следе упутства акционара, осим ако су та упутства супротна интересима компаније:

Статутом компаније може се предвидјети да одбор директора мора да делује у складу са упутствима другог тела корпорације. Управни одбор је приморан да следи упутства осим ако нису у сукобу са интересима корпорације или предузећа повезаног са тим.

Међутим, веома је важно да акционари дају само општа упутства. [1] Акционари не могу давати упутства о одређеним темама или радњама. На пример, акционар не може директору дати упутство да отпусти запосленог. Акционари не могу преузети улогу директора. Ако се акционари понашају као директори и воде уобичајени ток догађаја у компанији, они ће бити класификовани као креатори политике и биће третирани као директори. То значи да могу бити одговорни за штету која произлази из спроведене полисе. Према томе, могу се сматрати одговорним на основу одговорности директора ако предузеће банкротира. [2] Ово произилази из члана 2: 138, став 7 холандског грађанског законика и члана 2: 248, став 7 холандског грађанског законика:

У сврху овог чланка, особа која је заправо одредила или ко-утврдила политику корпорације као да је директор, изједначава се са директором.

Члан 2: 216, став 4 Холандског грађанског законика такође каже да се особа која је одредила или ко-утврдила политику компаније изједначава са директором и због тога може бити одгођена на основу одговорности директора.

КСНУМКС. закључак

У принципу, компанија је одговорна за штету насталу својим поступцима. Под извесним околностима, директори такође могу бити одговорни. Међутим, важно је имати на уму да акционари компаније такође могу бити одговорни за штету у одређеним ситуацијама. Акционар не може некажњено да спроводи све врсте акција. Иако ово може звучати логично, у пракси се мало пажње посвећује одговорности акционара. Акционари имају обавезе које произилазе из закона, статута и акционарског споразума. Ако акционари не изврше ове обавезе, могу бити одговорни за насталу штету.

Даље, акционари, као и сваки други, морају да поступају у складу са законом. Протуправно поступање може довести до одговорности акционара. И на крају, акционар треба да делује као акционар, а не као директор. Када акционар започне нормалан ток догађаја у компанији, биће изједначен са директором. У овом случају одговорност директора може се односити и на акционаре. Било би паметно да акционари имају на уму ове ризике, како би избегли одговорност акционара.

Kontakt

Ако након читања овог чланка имате питања или коментара, слободно се обратите мр. Маким Ходак, адвокат у Law & More путем маким.ходак@лавандморе.нл или мр. Том Меевис, адвокат Law & More путем том.меевис@лавандморе.нл или позовите +31 (0) 40-3690680.

[1] ЕЦЛИ: НЛ: ХР: 1955: АГ2033 (Форумбанк).

[2] ЕЦЛИ: НЛ: ХР: 2015: 522 (Холландсе Гласцентрале Бехеер БВ).

Приваци Сеттингс
Користимо колачиће да побољшамо ваше искуство док користите нашу веб страницу. Ако користите наше Услуге преко претраживача, можете ограничити, блокирати или уклонити колачиће путем подешавања вашег веб претраживача. Такође користимо садржај и скрипте трећих страна које могу користити технологије за праћење. Можете селективно дати своју сагласност у наставку да бисте дозволили уграђивање таквих трећих страна. За потпуне информације о колачићима које користимо, подацима које прикупљамо и начину на који их обрађујемо, погледајте нашу Zaštita privatnosti
Law & More B.V.