Европска комисија жели да их посредници информишу о изградњи…

Европска комисија жели да их посредници обавештавају о конструкцијама за избегавање пореза које стварају за своје клијенте.

Земље често губе порезне приходе због углавном транснационалних фискалних конструкција које порески саветници, рачуновође, банке и адвокати (посредници) стварају за своје клијенте. Да би повећала транспарентност и омогућила уновчавање тих пореза од стране пореских власти, Европска комисија предлаже да од 1. јануара 2019. ови посредници буду у обавези да пруже информације о тим конструкцијама пре него што их клијенти примене. Документа која ће се обезбедити биће доступна пореским властима у бази података ЕУ. Правила су свеобухватна: односе се на све посреднике, све грађевине и све земље. Посредници који не буду пратили ова нова правила биће санкционисани. Предлог ће бити понуђен на одобрење Европском парламенту и Савету.

2017-06-22

удео