Заштита потрошача и општи услови

Предузетници који продају производе или пружају услуге често користе опште услове за регулисање односа са примаоцем производа или услуге. Када је прималац потрошач, он ужива заштиту потрошача. Заштита потрошача створена је да би заштитила „слабог“ потрошача од „јаког“ предузетника. Да би се утврдило да ли прималац ужива заштиту потрошача, прво је потребно дефинисати шта је потрошач. Потрошач је физичка особа која не обавља слободну професију или посао или физичка особа која делује изван своје пословне или професионалне делатности. Укратко, потрошач је онај који купује производ или услугу у некомерцијалне, личне сврхе.

Заштита потрошача

Заштита потрошача у погледу општих услова значи да предузетници не могу једноставно укључити све у своје опће услове ако је одредба неразумно тешка, ова одредба се не односи на потрошача. У холандском грађанском законику укључена је такозвана црна и сива листа. Црна листа садржи одредбе које се увек сматрају неразумно тешким, а сива листа садржи одредбе које су обично (вероватно) неразумно тешке. У случају одредбе са сиве листе, компанија мора доказати да је та одредба разумна. Иако се увек препоручује пажљиво читање општих услова, потрошач је такође заштићен од неразумних одредби холандског закона.

Law & More